>>> Informujemy, iż pomimo epidemii nasza firma działa normalnie przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa <<<
Odzysk i recykling opon
Wyszukaj
interesujące Cię opony
 
 

Kon-Wit jest dystrybutorem opon Aeolus

Aeolus logo

Opony Aeolus cieszą się uznaniem nie tylko na polskim rynku ale także w całej Europie, Azji, Ameryce i Afryce

│ CZYTAJ O AEOLUS │

Dopasuj używaną oponę

Na stronie MagazynOpon.com w łatwy sposób sprawdzisz stany i dostępność używanych opon.

│ MAGAZYNOPON.COM │

"KON-WIT PLUS" podpisał w dniu 31.12.2019 umowę z WFOŚiGW w Łodzi o umorzenie pożyczki z dn. 31.12.2015 o nr 886/OA/P/2015 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w trzech etapach, w firmie KON-WIT PLUS, w miejscowości Ksawerów" na kwotę 464 630,00 zł, co stanowi 89,35% kosztu całkowitego zadania.

Koszt całkowity zadania wynosi 520 000,00 zł.

Opony ciężarowe i przemysłowe

│ SKLEP Koziegłowy │

Opony osobowe

│ SKLEP Ksawerów │

Recykling odbiór opon

Realizacja odbioru zużytych opon

opony recykling, utylizacjaZgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251) posiadacz odpadów ma obowiązek do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, w tym w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, lub umożliwienia przekazania ich do odzysku, za pośrednictwem podmiotu uprawnionego do tego celu. Na podstawie art. 25 tejże Ustawy posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto na mocy art. 55 i art. 63 Ustawy o odpadach zużyte opony nie mogą być składowane, a jedynie czasowo magazynowane i systematycznie przekazywane do podmiotów prowadzących instalacje do odzysku i recyklingu, gdzie poddawane są powyższym procesom.

recykling i utylizacja oponPonadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006 Nr 75, poz. 527) zużytych opon nie wolno przekazywać osobom fizycznym do wykorzystania. Jedynym odbiorcą mogą być podmioty, które posiadają stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

utylizacja oponyPowyższe przepisy obowiązują wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów zgodnie z art. 3 pkt. 13 i pkt.22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251).

Importerzy i Producenci opon, podlegają dodatkowo przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607 z późn. zm.). Czytaj szczegółowe informacje o realizacji obowiązku opłaty produktowej.

Wychodząc na przeciw obowiązującym przepisom proponujemy wszystkim Wytwórcom:

W chwili obecnej obsługujemy województwa: Łódzkie, Ślaskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie oraz Małopolskie.

Wzór umowy na odbiór zużytych opon
pobierz plik Acrobata klikając na ikonkę.
§ Witryny KON-WIT używają cookies w celu lepszego świadczenia usług. Pozostanie w witrynie bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w Państwa urządzeniu. Zamknij